Hvad får I som virksomhed ud af samarbejdet?

● I bidrager konkret til at skabe muligheder for at ansætte mennesker på kanten af samfundet – et formål jeres medarbejdere kan relatere sig til og forhåbentlig være stolte over at bidrage til

● Frivillige får mulighed for et meningsfuldt afbræk i arbejdsdagen, der giver energi og afsæt for gode samtaler med ens kollegaer

● I får mulighed for at demonstrere virksomhedens sociale engagement i at få borgere ansat ved baristacykler, og forhåbentligt videre i en socialt ansvarlig virksomhed

● Corporate volunteering kan være en rekrutteringskanal – ansatte kandidater ved cyklerne kan måske være et godt match til mindre opgaver i jeres virksomhed

● I indgår i Kaffe Karmas eksterne fortællinger til politikere, medier og samarbejdspartnere. Konkret fremhæver Kaffe Karma de succeser der knytter sig til småjob i socialt ansvarlige virksomheder

● I skaber en konkret og målbar værdi på verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst og verdensmål 17: Partnerskab for handling