HISTORIEN OM KAFFE KARMA

Jeg startede Kaffe Karma, fordi jeg har arbejdet på forskellige jobcentre, hvor jeg hjalp borgere på kontanthjælp ind på arbejdsmarkedet. Men mange af dem havde andre udfordringer end lige dét at finde et job. Nogle led voldsomt af angst, og andre havde boet på gaden. Jeg så, at mange gik i gang med det, de blev tilbudt, men mistede motivationen til at gå videre og få en hverdag med et job, som gav dem mening.

Der manglede et alternativ – noget mere motiverende. En dag slog det mig -Kaffe! Kaffe er den drik, der bliver drukket mest af i Danmark: Mennesker mødes omkring kaffen, fordi den kan noget. Deraf udsprang idéen til at lave en kombination af min egen interesse og en løsning på hvad jeg oplevede, som en konkret mangel i erhvervslivet. I forbindelse med at realisere projektet fik jeg den A.P. Møllerske støttefond med på vognen. Herefter sagde jeg mit job op og gik helhjertet ind i Kaffe Karma.

Det var oplagt, at det var en cykel, der skulle ramme det hele ind: Cyklen er mobil, og serveringen er udendørs, hvilket gør settingen for arbejdet mere tilgængelig for de mennesker, som kan være bange for at gå ind på en arbejdsplads – der er højt til loftet i mere end én forstand!

Hos Kaffe Karma bliver de ansatte en del af et arbejdsfællesskab, som ikke kun handler om at sælge kaffe, men som også får betydning for deres selvværd. Her kan de få troen på egne evner tilbage og skabe en vej ud på arbejdsmarkedet. I Kaffe Karma er vi en overgang til det, der kommer bagefter, såsom småjob eller anden beskæftigelse. Alt dette kunne slet ikke lykkes, hvis ikke det var for Kaffe Karmas mange frivillige – både de som sidder i sekretariatet, og de som er med ude på vagter ved baristacyklerne.

Stifter og direktør

Miechael Stian Hansen