Corporate volunteering

Vil I styrke jeres virksomheds sociale profil samt øge trivsel og motivation blandt jeres medarbejdere?

Så kan Corporate Volunteering måske være noget for jer! Overstående er en ny model fra udlandet, der vinder frem i Danmark. Ganske enkelt giver virksomheden medarbejderne mulighed for at engagere sig i frivilligt arbejde i en del af arbejdstiden – fx et par timer om måneden. På denne måde støtter virksomheden et godt formål ved at bidrage med kompetencer og frivillig arbejdskraft. 

Yderligere er Corporate Volunteering med til at styrke virksomhedens evne til at fastholde dygtige og engagerede medarbejdere. Nyere undersøgelser peger desuden på, at den vigtigste enkeltfaktor der styrker arbejdsglæden, er at bidrage til et meningsfuldt formål (kilde: God Arbejdslyst indeks 2019).  

Hvad får I ud af et samarbejde med os?

● I bidrager konkret til at skabe muligheder for at ansætte mennesker på kanten af samfundet – et formål jeres medarbejdere kan relatere sig til og forhåbentlig være stolte over at bidrage til.

● Som frivillig får man mulighed for et meningsfuldt afbræk i arbejdsdagen, der giver energi og afsæt for gode samtaler med ens kollegaer.

● I får mulighed for at demonstrere virksomhedens sociale engagement i at få borgere ansat ved baristacykler og forhåbentligt videre i en socialt ansvarlig virksomhed.

● Corporate volunteering kan være en rekrutteringskanal – ansatte kandidater ved cyklerne kan måske være et godt match til mindre opgaver i jeres virksomhed.

● I indgår i Kaffe Karmas eksterne fortællinger til politikere, medier og samarbejdspartnere. Konkret fremhæver Kaffe Karma de succeser der knytter sig til småjob i socialt ansvarlige virksomheder

● I skaber en konkret og målbar værdi på FN’s Verdensmål 8 og 17. Herunder “Anstændige jobs og økonomisk vækst” og “Partnerskaber for handling”.

Hvad indebærer det?

● En eller flere medarbejdere fra jeres virksomhed får mulighed for at arbejde som frivillige i Kaffe Karma en gang om måneden i en vagt af tre timers varighed.

● Samarbejdet opstartes med, at Kaffe Karma kommer ud til jeres virksomhed, serverer kaffe og der gives en personlig fortælling af en ansat fra Kaffe Karma. 

● Frivilligvagter foregår ved vores baristacykler. De er placeret centralt i Roskilde, Køge eller København. For større virksomheder kan baristacyklen placeres foran virksomheden, så medarbejdere kan købe kaffe ved indgangen.   

● Frivillige får tilbudt et baristakursus ved opstart – men det er ikke et krav.

● Kaffe Karma står for al koordinering og matching mellem frivillige og ansatte på cyklen.Er I interesseret eller har yderligere spørgsmål? Så kan Miechael Stian Hansen kontaktes på 28144124 eller msh@kaffekarma.dk